گلدان یکپارچه چکشی برجسته کاری
ارتفاع ۳۳ سانتی متر
مس
طرح ساسانی
ساخت و قلم : استاد اکبر بزرگیان
   
تنگ یکپارچه قلمزده درب دار
ارتفاع ۳۱ سانتی متر
وزن ۶۵۲.۵ گرم
جنس نقره
قلم: استاد مصطفی میر فخرایی
   
.

قوری چکشی برجسته کاری
اندازه ۲۷ * ۲۰ سانتی متر
مس
طرح ساسانی

ساخت و قلم: استاد اکبر بزرگیان

   
تابلو حکاکی طرح صفوی
سانتی متر 50X100
مس
طرح: استاد عباس رستمیان
قلم: استاد بهرام الیاسی