آدرس ايران - تهران - ميدان ونک - خيابان ملاصدرا- شیراز شمالي - کوچه زاینده رود - ساختمان پارک پرنس - بخش تجاري - پلاک ۵ - کدپستي 19916
    تلفن 0098-21-88051674
    تلفکس 0098-21-88067566
    پست الکترونيکي info@messnegar.com
    سايت اينترنتي www.messnegar.com