جعبه قلمزنی مطلا
سانتی متر 21X13.5X10
نقره
وزن ۱۹۵۸ گرم
طرح صفوی
طرح و قلم:
استاد حسین علاقه مندان

   

گلدان یکپارچه چکشی برجسته
ارتفاع ۳۰ سانتی متر
وزن ۱۲۲۷ گرم
نقره ۹۹۹
طرح و قلم: استاد مجید بهرامی پور
   

صراحی قلمزده
ارتفاع ۵۵ سانتی متر
برنج
طرح اسلیمی
قلم : استاد مصطفی میر فخرایی
   
.


جام قلمزده با فیروزه
ارتفاع ۳۴ سانتی متر
قطر ۳۷ سانتی متر
جنس مس و فیروزه
قلم استاد منصور حافظ پرست
فیروزه کاری: روبن یروشلمی